Voor elke aandoening de beste behandeling!

Maak vandaag nog een afspraak voor een behandeling
Of lees verder op onze site
U treft hier gerichte info over de diverse therapievormen, maar ook over verschillende type klachten. Ook treft u bij de specifieke klachten patiëntenvideo’s. Deze geven een kleine impressie van onze behandelingen, de resultaten en de reacties van patiënten. Wij hopen u snel te mogen begroeten op een van onze praktijken.

Wie zijn wij?

Fysio Physics Fysiotherapie is een landelijke organisatie voor fysiotherapie & revalidatie met praktijken door heel Nederland. Fysio Physics fysiotherapie & revalidatie is onderdeel van de Fysio Physics Group die al sinds 1992 toonaangevend is op het gebied van revalidatie, fysiotherapie en medische fitness in Nederland. Daarnaast geeft Fysio Physics ook scholing aan artsen en therapeuten in nieuwe onderzoeks- en behandeltechnieken. U bent bij ons verzekerd van de best mogelijke behandeling.

Wat maakt Fysio Physics Fysiotherapie uniek?

U zult merken dat wij meer dan een ‘gewone fysio-praktijk’ zijn. Anders dan andere praktijken:

  • hebben wij een bewezen beter en sneller resultaat dan welke andere praktijk dan ook.
  • werken wij met een unieke eigen onderzoek- en behandelmethode.
  • krijgen al onze therapeuten een scholing van een jaar in onze eigen methode.
  • zijn alle therapeuten geschoold in manuele therapie, bekkenfysio en medisch fitness.
  • geven wij jaarlijks scholing aan meer dan 1000 therapeuten en artsen.
  • bezoeken wetenschappers en zelfs hoogleraren uit binnen- en buitenland onze organisatie vanwege de unieke resultaten.
  • bezoeken patiënten uit het hele land, maar ook uit het buitenland, onze praktijken.
  • zijn mensen bereid om vele uren te reizen voor een behandeling bij onze praktijken.
  • beschikken wij over een eigen medisch technologisch team en zelf ontwikkelde apparatuur voor onderzoek en behandeling.

De Fysio Physics methode maakt het verschil

Zoals u op onze patiëntenfilmpjes kunt zien, reizen patiënten niet alleen uit het eigen land, maar zelfs uit België, Spanje, Frankrijk, Engeland en Scandinavië naar Nederland voor behandeling bij Fysio Physics. Wij maken gebruik van nieuwe therapeutische behandelmethoden met een bewezen beter en sneller resultaat! Al onze therapeuten hebben naast hun opleiding fysiotherapie een specialisatie-opleiding van een jaar gevolgd in deze nieuwe methode. Binnen enkele behandelingen zijn de meeste van onze patiënten van de pijn af en dat is uniek! Let wel: voor hardnekkige of chronische klachten zijn meer behandelingen nodig, maar iedereen merkt resultaat. Dat betekent voor u niet alleen dat u sneller van de pijn af bent, maar ook minder behandelingen en geen onnodige kosten!

Fysio Physics bij het RTL 4 programma: "Wist je dat"

Wat is de Fysio Physics (4XT) methode?

4XT staat voor testen, triggeren, tapen en trainen.

Wij boeken vaak effect waar andere therapieën en medische behandelingen niet verder komen. Wilt u weten of er in uw geval nog vooruitgang te boeken is? Of wilt u gewoon een advies over uw specifieke situatie of klacht? Dan kunt u ook voor een eenmalig consult terecht bij onze fysiotherapeuten of sportartsen.

Alle fysiotherapeuten van Fysio Physics fysiotherapie & revalidatie staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Dit betekent dat alle fysiotherapeuten voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen.

Heb ik een verwijzing nodig van mijn arts?

Nee, u hoeft geen verwijzing te hebben van een arts. U kunt zelf een fysiotherapeut uitzoeken. Bij een chronische aandoening zal er wel eerst een diagnose moeten worden gesteld door een arts/specialist.

Krijg ik fysiotherapie vergoed uit het basispakket?

Fysiotherapie zit voor een deel in het basispakket van de zorgverzekering. Dit hangt af van uw leeftijd en/of u een aandoening heeft die op de chronische lijst aandoening staat.

De eerste 9 behandelingen voor jongeren tot 18 jaar worden vergoed. Zijn er meer behandelingen nodig? Dan kan dit eventueel verhoogd worden tot 9 extra behandelingen in overleg met de zorgverzekeraar.

Jongeren met een chronische aandoening krijgen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. De chronische aandoening moet dan wel op de lijst met chronische aandoeningen staan.

Behandelingen voor personen ouder dan 18 jaar, krijgen fysiotherapie vergoed vanaf de 21 behandeling. De eerste 20 behandelingen betaalt u dus zelf en gaan eerst van uw eigen risico af. Let wel op dat deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

Uitzondering bekken fysiotherapie

Voor bekkenfysiotherapie krijgt u de eerste 9 behandelingen vergoed als u urine-incontinentie heeft.

Wat krijg ik vergoed vanuit de aanvullende verzekering?

Bent u aanvullend verzekerd? Dan is er een mogelijkheid dat u meer behandelingen vergoed krijgt. Hoeveel of wat u precies vergoed krijgt staat in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekekeraar of neem contant op met uw zorgverzekeraar. Wij raden dan ook aan om deze goed door te lezen om te kijken of u recht heeft op vergoeding en/of u nog een eigen bijdrage moet betalen.

Let op of uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met de fysiotherapeut van uw keuze. U krijgt anders de behandeling niet helemaal vergoed. Ook dit is afhankelijk van uw zorgpolis.

Afsprakenbureau fysiotherapie

Bel voor het maken van een afspraak voor fysiotherapie naar telefoon nummer: 088-3232500

Kosten

Wij hebben overeenkomsten met alle zorgverzekeraars. Wij declareren bijna altijd rechtstreeks bij uw verzekeraar.

Beoordeling van onze patiënten